طب سنتی http://tebsonaty.mihanblog.com 2019-07-21T16:48:54+01:00 text/html 2019-03-13T07:30:25+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت خواص مورد http://tebsonaty.mihanblog.com/post/312 <span style="font-size: medium;">- مقوی قلب و رافع خفقان و سردرد و سرگیجه می باشد.</span><br><span style="font-size: medium;">- قوه بینایی را تقویت می کند.</span><br><span style="font-size: medium;">- ورمها و چرکهای بدن را حل نموده و خشک می نماید.</span><br><span style="font-size: medium;">- معده و بطور کلی احشاء را تقویت می کند.</span><br><span style="font-size: medium;">- سنگهای کلیه و مثانه را دفع می کند.</span><br><span style="font-size: medium;">- میوه آن با نیروی تریاقی موجود کلیه سموم بدن را دفع می نماید.</span><br><span style="font-size: medium;">- ضماد برگ تازه آن به تنهایی و با سرکه بر پیشانی جهت قطع آمدن خون از بینی مفید است.</span><br><span style="font-size: medium;">- ضماد برگ تازه آن بر سر برای از بین بردن شوره سر مفید است.</span><br><span style="font-size: medium;">- پختن دانه آن با روغن گاو یا گوسفند و مالیدن آن بر بدن مانع عرق کردن است.</span><br><span style="font-size: medium;">- استفاده&nbsp; از مورد برای رفع دندان درد مفید است.</span> <div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir/Site/" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2019-02-20T06:43:36+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت فواید صابون های طبیعی http://tebsonaty.mihanblog.com/post/309 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://artasoap.ir/wp-content/uploads/2019/02/soap.jpg" alt=""></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">در ساخت صابون های طبیعی از مواد نگهدارنده استفاده نمی شود در حالیکه برای ساخت اکثر صابون های صنعتی موجود در بازار از مواد نگهدارنده استفاده می شود که ممکن است برای انسان مضر باشد.</font></div><div><div><font size="2"><br></font><div><font size="2">مایع های دستشویی ترکیبی از انواع پاک کننده های سنتزی مانند&nbsp;<a href="https://artasoap.ir/blog/what-is-sulfate/" target="_blank" title="">سولفات ها</a>&nbsp;هستند که این مواد سبب از بین رفتن چربی سطح پوست و در نتیجه باعث خشک شدن پوست می شود و در افرادی که دارای حساسیت پوستی هستند صابون های صنعتی و مایع های دستشویی موجود در بازار می توانند باعث تشدید علائم حساسیت شوند اما صابون های طبیعی از روغن های گیاهی تولید می شوند و با توجه به این که در فرآیند تولید صابون های طبیعی گلیسیرین تولید می شود، در نتیجه استفاده از این صابون ها باعث نرمی و لطافت پوست می شود.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اغلب صابون های موجود در بازار دارای رنگ و اسانس های شیمیایی هستند که این اسانس ها می توانند سبب تشدید علائم حساسیت در افرادی شود که آلرژی فصلی دارند اما&nbsp;<a href="https://artasoap.ir/" target="_blank" title="">صابون های طبیعی آرتا</a>&nbsp;فاقد هرگونه رنگ و اسانس شیمیایی هستند در نتیجه افرادی که نسبت به اسانس ها حساسیت دارند می توانند با خیالی آسوده از&nbsp;<a href="https://artasoap.ir/" target="_blank" title="">صابون های طبیعی آرتا</a>&nbsp;استفاده کنند.</font></div></div></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صابون های طبیعی به وبسایت&nbsp;<a href="https://artasoap.ir/" target="_blank" title="">https://artasoap.ir</a>&nbsp; مراجعه کنید.</font></div> text/html 2019-02-13T13:24:12+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت تره http://tebsonaty.mihanblog.com/post/308 <div><font size="3">به فارسی گندنا و به اصفهانی آن را تره می نامند.</font></div><div><font size="3">طبیعت آن گرم خشک، تخم آن نیز گرم و خشک است.</font></div><div><font size="3">خواص:</font></div><div><font size="3">بازکننده و لطیف کننده و پاک کننده دستگاه های تنفسی و باز کننده گرفتگی های کبدی و مقوی دستگاه هاضمه و ملین طبع و رافع قولنج، مدر می باشد.</font></div><div><font size="3">خوردن آن بعد از غذا جلوگیری از ترشی نموده و آب آن خونریزی بواسیر را قطع و در ترکیب با سایر داروها برای معالجه آسم و باز کردن گرفتگی های طحال به کار می رود.</font></div><div><font size="3">تخم آن دارای طبع گرم و خشک در است. خواص تخم آن به عنوان باز کننده حل کننده و پاک کننده اعضا به کار می رود. علاوه بر این خونریزی های لثه و بینی را بند آورده و اشتها آور و مقوی کلیه و مثانه است. بوداده آن قاطع اسهال مزمن و رفع کننده نفخ می باشد.</font></div><div><font size="3">تره بیابانی دارای طبع گرم&nbsp; است. خواص آن باز کننده و قطع کننده و مدر ادرار است.&nbsp; عصاره آن مسهل مواد سوداوی و باعث اسهال خونی می شود. گزیدگی حشرات را رفع می نماید. ضماد آن رافع جوش و برص است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">الکافی-به نقل از فرات بن احنف-:از امام صادق (ع)درباره تره پرسیدند</font></div><div><font size="3">فرمود:آن را بخور؛چراکه درآن،چهار ویژگی است:بوی دهان را خوش می سازد؛بادها را از بدن می راند؛بواسیر را ریشه کن می کند؛و برای کسی که بدان مداومت می ورزد،مایه ایمنی از جذام است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir/" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div><div><br></div> text/html 2017-12-30T12:18:02+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت بنفشه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/297 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">طبیعت آن سرد و&nbsp; تر است</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">خواص عمومی آن :</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">به عنوان مسهل&nbsp; مورد استفاده قرار می گیرد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای عطش مفید است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای درمان سردردها و صرع اطفال مفید است البته باید تحت نظر پزشک متخصص مصرف شود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">در مورد&nbsp; زکام و سرفه های خشک و مزمن سینه بسیار مفید است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای اعمال معده و کبد و طحال مفید می باشد.&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سوزش های مثانه و مجاری ادرار و دردهای کلیه را معالجه می نماید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بوئیدن آن خواب آور است.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">در ترکیب با داروهای مناسب در رفع اسهال های صفراوی&nbsp; مفید می باشد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">پادزهر سموم و تعدیل کننده حرارت های غریزی و سرفه های سخت است.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;مصلح آن انیسون می باشد</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div><div><br></div> text/html 2017-12-22T02:44:49+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت بادرنجبویه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/294 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبیعت آن گرم و خشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص عمومی آن:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-تقویت کننده مغز و دل و حواس&nbsp; می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-باعث ذکاوت است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-معده و&nbsp; کبد را&nbsp; تقویت می نمایند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-کابوس را در انسان دفع می نماید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-عرق آن در رفع بیهوشی و بیحالی مصرف دارد که در این صورت چند قطره آن را برروی یک حبه قند و یا آب ریخته یا استشمام نموده و یا می آشامند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-به طور کلی دافع خفقان و غش و سموم بدنی است&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">-حل کننده سودا و امراض بلغمی&nbsp; می باشد</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در درمان درد های مفاصل دست به صورت های ضماد و یا شربت استعمال می شود</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">منبع</font></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-12-14T09:04:35+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت زنجفیل http://tebsonaty.mihanblog.com/post/293 <div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://pixnio.com/free-images/2017/05/23/2017-05-23-16-58-28-900x483.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- طبع آن گرم وخشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مقوی حافظه است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مقوی معده و کبد است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- از بین برنده بادهای معده و روده ها می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- خارج کننده خلط غلیظ و رطوبت های مغزی است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp; در درمان اسهالی که به علت غذای فاسد ایجاد شده مفید می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- برای درمان بیماری های ناشی از سردی مفید می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- ضماد آن برای تقویت اعضا مفید می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مضر حلق می باشد و مصلح آن عسل و روغن بادام است</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مصرف زنجفیل و فراورده های آن مانند سایر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده&nbsp; و از مصرف خود سرانه آنها پرهیز شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تدوین توسط وبسایت&nbsp;<a href="http://tebsonaty.ir" target="_blank" title="">طب سنتی</a>&nbsp;و&nbsp; برگرفته از کتاب مخزن الادویه</font></div> text/html 2017-12-11T09:56:06+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت کندر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/292 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص آن:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-طبیعت آن گرم وخشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-با نیروی خشک کنندگی قابض و بندآورنده خون است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-خونریزی ها را بند آورده و مقوی دل و حافظه می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- جذب کننده و خشک کننده رطوبت های مغزی است. خصوصاً در ترکیب با مصطکی این عمل را به خوبی انجام می دهد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-صدای گرفته را باز نموده و رافع خفقان است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برگ آن با صمغ عربی رافع بدبوئی بینی وتنگی نفس و سرفه های مزمن مرطوب و آسم است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مصرف آن با عسل برای رفع فراموشی مفید است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-سرمه آن روشنایی دید را زیاد نموده و خون مردگی را رفع و تورمهای زیر قرنیه و اطراف چشم را بر طرف می سازد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در ترکیب با سایر داروهای مناسب&nbsp; برای رفع ضعف معده و خشک کردن&nbsp; رطوبت ها ی آن&nbsp; و سهولت هضم و جلوگیری از استفراغ و اسهال توام&nbsp; با استفراغ و تبهای بلغمی مفید می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مالیدن ضماد آن برای سر باز نمودن زخمهای عمیق و جلوگیری از خونریزی و پخش شدن زخم و سوختگی با آتش&nbsp; و ترک های ایجاد شده از سرما نافع و درد های سرد مفاصل که مزمن شده باشند را رفع می نماید .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-زیاده روی در آن باعث سوختن خون و بلغم و موجب سردرد برای گرم مزاجان و موجب جنون و جذام می شود و مصلح آن برنج و شکر می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">مصرف کندر مانند سایر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده و از مصرف خود سرانه آن پرهیز گردد.</span></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div> text/html 2017-12-03T05:53:14+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت مویز http://tebsonaty.mihanblog.com/post/291 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-انواع آن از بین برنده صفرای اضافی است و باعث می شود که بلغم ساکن شده و عصب را محکم نموده و غضب را از بین می برد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-اعتدال بخش خلط غلیظ بوده و ملین مزاج است و پاک کننده معده و روده ها است.&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای دستگاه تنفسی مناسب بوده و مقوی کبد می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-سرد مزاجان را تقویت کرده و چاق کننده بدن و رافع سرفه های بلغمی و امراض کلیه و مثانه و زخم روده ها می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در ترکیب با گل گاوزبان و خرمای سبز خفقان را رفع می نماید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در ترکیب با سرکه برای معالجه یرقان به کار می رود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-خیسانده آن در سرکه انگوری و استفاده کردن از آن در هنگام صبح&nbsp; برای حل ورم های طحال تجویز شده است.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای گرم مزاج مضر و مصلح آن سکنجبین و میوه های ترش و خشخاش است و برای کلیه نیز ضرر دارد و مصلح آن عناب می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دانه آن سرد&nbsp; و خشک و قابض و بند آورنده شکم و مقوی معده مرطوب و روده ها می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-کشمش ریز کم گوشت بند آورنده شکم و مقوی آن و سوزنده خون بوده و مصلح آن خیارشنبر(فلوس) و تخم خرفه است و برای کلیه نیز ضرر دارد و مصلح آن عناب می باشد.</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir/" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div><div><br></div> text/html 2017-11-22T02:48:10+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت اسفند http://tebsonaty.mihanblog.com/post/290 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-لطیف کننده سینه و دستگاه های تنفسی از مواد لزج است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-حل کننده نفخ روده ها و مواد غلیظ مخاطی می باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-چاق کننده بدن و مدر است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مسهل سودا و بلغم غلیظ&nbsp; است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-نوشیدن آن برای معالجه صرع و فلج و جنون و فراموشی و سایر مرض های سرد مغزی و عصبی مفید و اعضای مغزی را گرم می نماید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;-رافع یرقان و استسقا و سیاتیک و گرفتگی های مجاری و تنگی نفس (در ترکیب با دانه های کتان و عسل) و قولنج می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-محلول آن برای از بین بردن مواد سوداوی و تصفیه خون و نرم نمودن مزاج بکار می رود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مصرف آن در ترکیب با داروهای مناسب جهت پاک کردن سینه از رطوبات لزج و تنگی نفس مزمن و رفع سردرد مزمن و صرع مفید است،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;-جهت شکستن&nbsp; سنگهای مثانه و کلیه مفید&nbsp; می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای سیاه کردن مو موثر است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- امراض سرد ریوی و کبدی را معالجه می نماید.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای گرم مزاجان مضر است و ایجاد سردرد و تهوع می نماید و مصلح آن کمپوت میوه های ترش و سکنجبین و سایر ترشی هاست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مصرف اسفند و دیگر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده و از مصرف خود سرانه آنها پرهیز گردد.</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title=""><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">منبع</font></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-11-13T13:02:40+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت رازیانه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/289 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در دو نوع باغچه ای و بیابانی یافت می شود</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اجزاء مختلف آن دارای خواص مختلف می باشد. تخم آن از برگ گرمتر و ریشه آن در خاصیت از همه اجزاء قوی تر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواص عمومی رازیانه:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- باز کننده مجاری و گرفتگی های نای و کبد و طحال و کلیه و مثانه است&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای دردهایی که از سردی ایجاد شده باشد مسکن می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای معده و سوی چشم مقوی بوده و بادشکن است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- اخلاط غلیظ و مخاطی را حل کرده و مدر شدید می باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;- خاصیت خشک کنندگی و جمع کنندگی دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای کسانی که مزاج گرم دارند مضر و مصلح آن صندل و سکنجبین می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;رازیانه بیابانی دارای طبع گرمتر و خشکتر نسبت به رازیانه باغچه ای می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;- در رفع گرفتگی های مجاری ادرار مفید است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- در درمان تب های مزمن و اسهال های کهنه و یرقان مصرف آن مفید است</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div> text/html 2017-11-09T14:34:30+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت مرزنجوش http://tebsonaty.mihanblog.com/post/288 <div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خواص مرزنجوش :</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- طبع آن گرم و خشک است.<br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- آشامیدن جوشانده آن باز کننده گرفتگیهای بینی و مجاری آن است و سر درد های سرد و تر بلغمی و سوداوی را رافع و برای مالیخولیا ورعشه مفید است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- چون رطوبات را در خود حل می کند برای زکام و گرفتگی سینه و بینی موثر میباشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- بوئیدن آن در گرفتگیهای بینی موثر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- جوشانده آن در رفع سینه درد و سرفه و تنگی نفس و خفقان و گرم نمودن اعضاء داخلی و احشاء&nbsp; موثر میباشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- بادشکن&nbsp; بوده و در به کار اندازی طحال و از بین بردن دل درد و استسقاء و تنگی مجاری بول و قولنج های بادی بسیار تأثیر دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- ضماد آن در رفع دردهای مفاصل و روماتیسمی مفید بوده&nbsp; و مسکن قوی است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مصرف آن برای کلیه و مثانه مضر می باشد و در این صورت مصلح آن کاسنی و تخم خرفه است </font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div></div> text/html 2017-10-28T03:06:16+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت گلپر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/287 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص گلپر در طب سنتی:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;- در ترکیب با داروهای مناسب دیگر جهت گرفتگیهای مجاری در اثر اخلاط سرد که در دماغ جمع می شود و ذهن و حافظه را ضعیف می سازد مصرف می گردد و به عبارت دیگر در رفع فراموشی و همچنین امراض عصبی و صرع نافع است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در بسیاری از انواع فلج و رعشه و سستی اعضاء نیز مصرف دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-جدارمعده را تمیز نموده و رطوبات اضافی آن راخشک می نماید و در هضم غذاهای سنگین کمک می کند و مقوی معده و دافع مضرات غذاهای سنگین و باعث سهولت عمل هضم است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-خارج کننده اقسام کرم معده و کرم کدو می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دردهای بلغمی و تنگی مجاری ادرار را معالجه می کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-گرم کننده کلیه ها و روده می باشد و در درمان درد مفاصل&nbsp; که از برودت بوجود آمده باشد. مفید است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مضر گرم مزاجان می باشد و مصلح آن خیساندن در سرکه و یا آشامیدن سرکه روی آن است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مضر مثانه می باشد و مصلح آن را رازیانه و تخم خیارین نیز گفته‌اند</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div> text/html 2017-10-23T03:26:08+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت شلغم http://tebsonaty.mihanblog.com/post/286 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/shalgham.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبیعت آن گرم و تر است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برگ های آن قلیل الغذا (کم غذا) است و مصرف آن در غذاها برای افرادی که امتلای خون (یعنی پر خونی) دارند مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-غده زیرزمینی یعنی قسمت اصلی شلغم برای افرادی که دچار کم خونی هستند مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-آب شلغم یا رنده شده آن همراه کمی فلفل سیاه برای دفع سنگ کلیه مفید است. (البته فقط برای سنگ های کوچک زیرا که حرکت سنگ های بزرگ ایجاد درد و خونریزی می کند و ابتدا باید با روشهایی سنگ ها کوچک شوند.)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-شلغم کاملاً پخته که کاملاً له شود و به شکل خمیر نرمی شود به شکل ضماد برای تسکین دردهای مفاصل مثل درد نقرس مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-طبیخ یا شربت (آب پخته آن همراه با هم وزنش شکر) کاملاً پخته آن برای سرماخوردگی و دفع خلط سینه کاربرد دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای پیشگیری از سرماخوردگی از زمانی که شلغم وارد بازار می شود تا زمانی که در بازار وجود دارد مصرف آن توصیه می شود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><a href="http://tim.ir/" target="_blank" title="">منبع</a></div><div><br></div> text/html 2017-10-20T02:36:41+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت خاکشیر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/285 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/khakshir.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">طبیعت (مزاج):</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;طبیعت آن گرم و تر می باشد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">افعال و خواص آن از دیدگاه طب سنتی:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-اشتهاآور و مقوی معده و هاضمه&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-جهت گرفتگی آواز&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-نیکویی رنگ رخسار&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; -کاهش علائم کهیر&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; -سردی احشا&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-کاهش خلط سینه و ریه</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به همراه شیر:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چاق کننده&nbsp; و نیکو کننده رنگ رخسار&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای افراد داری علائم غلبه سودا مفید است&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">جهت کاهش ورم ها به صورت ضماد توصیه شده است.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مضرات از دیدگاه طب سنتی ایران:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">موجب ایجاد سردرد در برخی از افراد می شود</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مصلح آن کتیرا میباشد.</font></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title="">منبع</a></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-10-18T02:16:23+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت رزماری http://tebsonaty.mihanblog.com/post/284 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/rozemary.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبع رزماری گرم وخشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">افعال و خواص و منافع رزماری از دیدگاه طب سنتی ایران:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آشامیدن آن جهت سرفه رطوبی مزمن و آسم&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مفتح (گشاینده) سده جگر و طحال&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;تنقیه و پاکسازی ریه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;محلل ریاح&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مسکن درد جگر و دفع یرقان سوداوی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شکننده سنگ های کلیه و مثانه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;برگ آن در افعال مذکور قوی تر از سایر اجزای آن می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مصلح رزماری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سکنجبین.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">موارد استعمال رزماری در طب جدید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از رزماری به صورت خوراکی در درمان اضطراب، سردرد، میگرن، فشارخون، نفخ و بی اشتهایی استفاده شده و به صورت موضعی به عنوان مسکن در درمان دردهای عضلانی و بیماری های روماتیسمی کاربرد دارد.</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">عوارض جانبی و مضرات رزماری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از دیدگاه طب سنتی ایران&nbsp; رزماری برای افراد دارای مزاج گرم مناسب نمی باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مصرف دارویی موضعی گیاه و یا کاربرد فرآورده های آرایشی- بهداشتی حاوی رزماری در برخی از افراد حساس&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">موجب</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ایجاد قرمزی پوست، درماتیت (التهاب پوست)، حساسیت پوستی و حساسیت نسبت به نور می شود.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">موارد احتیاط:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">رزماری در دوران بارداری، شیردهی و در بیماران صرعی بهتر است به کار نرود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طرز نگهداری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گیاه رزماری و روغن فرار حاصله از آن بایستی در محل خنک، ظروف دربسته و دور از نور نگهداری شود.</font></div><div><br></div><div><font size="2"><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title="">منبع</a></font></div><div><br></div>