طب سنتی http://tebsonaty.mihanblog.com 2019-01-16T03:03:25+01:00 text/html 2017-12-30T15:48:02+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت بنفشه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/297 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">طبیعت آن سرد و&nbsp; تر است</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">خواص عمومی آن :</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">به عنوان مسهل&nbsp; مورد استفاده قرار می گیرد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای عطش مفید است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای درمان سردردها و صرع اطفال مفید است البته باید تحت نظر پزشک متخصص مصرف شود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">در مورد&nbsp; زکام و سرفه های خشک و مزمن سینه بسیار مفید است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای اعمال معده و کبد و طحال مفید می باشد.&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سوزش های مثانه و مجاری ادرار و دردهای کلیه را معالجه می نماید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بوئیدن آن خواب آور است.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">در ترکیب با داروهای مناسب در رفع اسهال های صفراوی&nbsp; مفید می باشد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">پادزهر سموم و تعدیل کننده حرارت های غریزی و سرفه های سخت است.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;مصلح آن انیسون می باشد</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div><div><br></div> text/html 2017-12-22T06:14:49+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت بادرنجبویه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/294 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبیعت آن گرم و خشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص عمومی آن:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-تقویت کننده مغز و دل و حواس&nbsp; می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-باعث ذکاوت است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-معده و&nbsp; کبد را&nbsp; تقویت می نمایند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-کابوس را در انسان دفع می نماید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-عرق آن در رفع بیهوشی و بیحالی مصرف دارد که در این صورت چند قطره آن را برروی یک حبه قند و یا آب ریخته یا استشمام نموده و یا می آشامند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-به طور کلی دافع خفقان و غش و سموم بدنی است&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">-حل کننده سودا و امراض بلغمی&nbsp; می باشد</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در درمان درد های مفاصل دست به صورت های ضماد و یا شربت استعمال می شود</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">منبع</font></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-12-14T12:34:35+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت زنجفیل http://tebsonaty.mihanblog.com/post/293 <div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://pixnio.com/free-images/2017/05/23/2017-05-23-16-58-28-900x483.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- طبع آن گرم وخشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مقوی حافظه است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مقوی معده و کبد است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- از بین برنده بادهای معده و روده ها می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- خارج کننده خلط غلیظ و رطوبت های مغزی است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp; در درمان اسهالی که به علت غذای فاسد ایجاد شده مفید می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- برای درمان بیماری های ناشی از سردی مفید می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- ضماد آن برای تقویت اعضا مفید می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مضر حلق می باشد و مصلح آن عسل و روغن بادام است</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مصرف زنجفیل و فراورده های آن مانند سایر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده&nbsp; و از مصرف خود سرانه آنها پرهیز شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تدوین توسط وبسایت&nbsp;<a href="http://tebsonaty.ir" target="_blank" title="">طب سنتی</a>&nbsp;و&nbsp; برگرفته از کتاب مخزن الادویه</font></div> text/html 2017-12-11T13:26:06+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت کندر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/292 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص آن:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-طبیعت آن گرم وخشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-با نیروی خشک کنندگی قابض و بندآورنده خون است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-خونریزی ها را بند آورده و مقوی دل و حافظه می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- جذب کننده و خشک کننده رطوبت های مغزی است. خصوصاً در ترکیب با مصطکی این عمل را به خوبی انجام می دهد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-صدای گرفته را باز نموده و رافع خفقان است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برگ آن با صمغ عربی رافع بدبوئی بینی وتنگی نفس و سرفه های مزمن مرطوب و آسم است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مصرف آن با عسل برای رفع فراموشی مفید است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-سرمه آن روشنایی دید را زیاد نموده و خون مردگی را رفع و تورمهای زیر قرنیه و اطراف چشم را بر طرف می سازد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در ترکیب با سایر داروهای مناسب&nbsp; برای رفع ضعف معده و خشک کردن&nbsp; رطوبت ها ی آن&nbsp; و سهولت هضم و جلوگیری از استفراغ و اسهال توام&nbsp; با استفراغ و تبهای بلغمی مفید می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مالیدن ضماد آن برای سر باز نمودن زخمهای عمیق و جلوگیری از خونریزی و پخش شدن زخم و سوختگی با آتش&nbsp; و ترک های ایجاد شده از سرما نافع و درد های سرد مفاصل که مزمن شده باشند را رفع می نماید .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-زیاده روی در آن باعث سوختن خون و بلغم و موجب سردرد برای گرم مزاجان و موجب جنون و جذام می شود و مصلح آن برنج و شکر می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">مصرف کندر مانند سایر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده و از مصرف خود سرانه آن پرهیز گردد.</span></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div> text/html 2017-12-03T09:23:14+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت مویز http://tebsonaty.mihanblog.com/post/291 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-انواع آن از بین برنده صفرای اضافی است و باعث می شود که بلغم ساکن شده و عصب را محکم نموده و غضب را از بین می برد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-اعتدال بخش خلط غلیظ بوده و ملین مزاج است و پاک کننده معده و روده ها است.&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای دستگاه تنفسی مناسب بوده و مقوی کبد می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-سرد مزاجان را تقویت کرده و چاق کننده بدن و رافع سرفه های بلغمی و امراض کلیه و مثانه و زخم روده ها می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در ترکیب با گل گاوزبان و خرمای سبز خفقان را رفع می نماید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در ترکیب با سرکه برای معالجه یرقان به کار می رود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-خیسانده آن در سرکه انگوری و استفاده کردن از آن در هنگام صبح&nbsp; برای حل ورم های طحال تجویز شده است.&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای گرم مزاج مضر و مصلح آن سکنجبین و میوه های ترش و خشخاش است و برای کلیه نیز ضرر دارد و مصلح آن عناب می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دانه آن سرد&nbsp; و خشک و قابض و بند آورنده شکم و مقوی معده مرطوب و روده ها می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-کشمش ریز کم گوشت بند آورنده شکم و مقوی آن و سوزنده خون بوده و مصلح آن خیارشنبر(فلوس) و تخم خرفه است و برای کلیه نیز ضرر دارد و مصلح آن عناب می باشد.</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir/" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div><div><br></div> text/html 2017-11-22T06:18:10+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت اسفند http://tebsonaty.mihanblog.com/post/290 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-لطیف کننده سینه و دستگاه های تنفسی از مواد لزج است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-حل کننده نفخ روده ها و مواد غلیظ مخاطی می باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-چاق کننده بدن و مدر است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مسهل سودا و بلغم غلیظ&nbsp; است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-نوشیدن آن برای معالجه صرع و فلج و جنون و فراموشی و سایر مرض های سرد مغزی و عصبی مفید و اعضای مغزی را گرم می نماید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;-رافع یرقان و استسقا و سیاتیک و گرفتگی های مجاری و تنگی نفس (در ترکیب با دانه های کتان و عسل) و قولنج می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-محلول آن برای از بین بردن مواد سوداوی و تصفیه خون و نرم نمودن مزاج بکار می رود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مصرف آن در ترکیب با داروهای مناسب جهت پاک کردن سینه از رطوبات لزج و تنگی نفس مزمن و رفع سردرد مزمن و صرع مفید است،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;-جهت شکستن&nbsp; سنگهای مثانه و کلیه مفید&nbsp; می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای سیاه کردن مو موثر است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- امراض سرد ریوی و کبدی را معالجه می نماید.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای گرم مزاجان مضر است و ایجاد سردرد و تهوع می نماید و مصلح آن کمپوت میوه های ترش و سکنجبین و سایر ترشی هاست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مصرف اسفند و دیگر داروهای گیاهی باید تحت نظر پزشک بوده و از مصرف خود سرانه آنها پرهیز گردد.</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title=""><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">منبع</font></div></a></div><div><br></div> text/html 2017-11-13T16:32:40+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت رازیانه http://tebsonaty.mihanblog.com/post/289 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در دو نوع باغچه ای و بیابانی یافت می شود</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اجزاء مختلف آن دارای خواص مختلف می باشد. تخم آن از برگ گرمتر و ریشه آن در خاصیت از همه اجزاء قوی تر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خواص عمومی رازیانه:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- باز کننده مجاری و گرفتگی های نای و کبد و طحال و کلیه و مثانه است&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای دردهایی که از سردی ایجاد شده باشد مسکن می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای معده و سوی چشم مقوی بوده و بادشکن است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- اخلاط غلیظ و مخاطی را حل کرده و مدر شدید می باشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;- خاصیت خشک کنندگی و جمع کنندگی دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- برای کسانی که مزاج گرم دارند مضر و مصلح آن صندل و سکنجبین می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;رازیانه بیابانی دارای طبع گرمتر و خشکتر نسبت به رازیانه باغچه ای می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;- در رفع گرفتگی های مجاری ادرار مفید است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">- در درمان تب های مزمن و اسهال های کهنه و یرقان مصرف آن مفید است</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div> text/html 2017-11-09T18:04:30+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت مرزنجوش http://tebsonaty.mihanblog.com/post/288 <div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خواص مرزنجوش :</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- طبع آن گرم و خشک است.<br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- آشامیدن جوشانده آن باز کننده گرفتگیهای بینی و مجاری آن است و سر درد های سرد و تر بلغمی و سوداوی را رافع و برای مالیخولیا ورعشه مفید است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- چون رطوبات را در خود حل می کند برای زکام و گرفتگی سینه و بینی موثر میباشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- بوئیدن آن در گرفتگیهای بینی موثر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- جوشانده آن در رفع سینه درد و سرفه و تنگی نفس و خفقان و گرم نمودن اعضاء داخلی و احشاء&nbsp; موثر میباشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- بادشکن&nbsp; بوده و در به کار اندازی طحال و از بین بردن دل درد و استسقاء و تنگی مجاری بول و قولنج های بادی بسیار تأثیر دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- ضماد آن در رفع دردهای مفاصل و روماتیسمی مفید بوده&nbsp; و مسکن قوی است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مصرف آن برای کلیه و مثانه مضر می باشد و در این صورت مصلح آن کاسنی و تخم خرفه است </font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div></div> text/html 2017-10-28T06:36:16+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت گلپر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/287 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خواص گلپر در طب سنتی:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;- در ترکیب با داروهای مناسب دیگر جهت گرفتگیهای مجاری در اثر اخلاط سرد که در دماغ جمع می شود و ذهن و حافظه را ضعیف می سازد مصرف می گردد و به عبارت دیگر در رفع فراموشی و همچنین امراض عصبی و صرع نافع است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-در بسیاری از انواع فلج و رعشه و سستی اعضاء نیز مصرف دارد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-جدارمعده را تمیز نموده و رطوبات اضافی آن راخشک می نماید و در هضم غذاهای سنگین کمک می کند و مقوی معده و دافع مضرات غذاهای سنگین و باعث سهولت عمل هضم است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-خارج کننده اقسام کرم معده و کرم کدو می باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-دردهای بلغمی و تنگی مجاری ادرار را معالجه می کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-گرم کننده کلیه ها و روده می باشد و در درمان درد مفاصل&nbsp; که از برودت بوجود آمده باشد. مفید است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مضر گرم مزاجان می باشد و مصلح آن خیساندن در سرکه و یا آشامیدن سرکه روی آن است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-مضر مثانه می باشد و مصلح آن را رازیانه و تخم خیارین نیز گفته‌اند</font></div><div><a href="http://www.peykshafa.ir" target="_blank" title="">منبع</a></div> text/html 2017-10-23T06:56:08+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت شلغم http://tebsonaty.mihanblog.com/post/286 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/shalgham.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبیعت آن گرم و تر است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برگ های آن قلیل الغذا (کم غذا) است و مصرف آن در غذاها برای افرادی که امتلای خون (یعنی پر خونی) دارند مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-غده زیرزمینی یعنی قسمت اصلی شلغم برای افرادی که دچار کم خونی هستند مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-آب شلغم یا رنده شده آن همراه کمی فلفل سیاه برای دفع سنگ کلیه مفید است. (البته فقط برای سنگ های کوچک زیرا که حرکت سنگ های بزرگ ایجاد درد و خونریزی می کند و ابتدا باید با روشهایی سنگ ها کوچک شوند.)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-شلغم کاملاً پخته که کاملاً له شود و به شکل خمیر نرمی شود به شکل ضماد برای تسکین دردهای مفاصل مثل درد نقرس مفید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-طبیخ یا شربت (آب پخته آن همراه با هم وزنش شکر) کاملاً پخته آن برای سرماخوردگی و دفع خلط سینه کاربرد دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-برای پیشگیری از سرماخوردگی از زمانی که شلغم وارد بازار می شود تا زمانی که در بازار وجود دارد مصرف آن توصیه می شود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><a href="http://tim.ir/" target="_blank" title="">منبع</a></div><div><br></div> text/html 2017-10-20T06:06:41+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت خاکشیر http://tebsonaty.mihanblog.com/post/285 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/khakshir.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">طبیعت (مزاج):</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;طبیعت آن گرم و تر می باشد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">افعال و خواص آن از دیدگاه طب سنتی:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-اشتهاآور و مقوی معده و هاضمه&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-جهت گرفتگی آواز&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-نیکویی رنگ رخسار&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; -کاهش علائم کهیر&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; -سردی احشا&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;-کاهش خلط سینه و ریه</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به همراه شیر:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چاق کننده&nbsp; و نیکو کننده رنگ رخسار&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای افراد داری علائم غلبه سودا مفید است&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">جهت کاهش ورم ها به صورت ضماد توصیه شده است.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مضرات از دیدگاه طب سنتی ایران:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">موجب ایجاد سردرد در برخی از افراد می شود</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مصلح آن کتیرا میباشد.</font></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title="">منبع</a></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-10-18T05:46:23+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت رزماری http://tebsonaty.mihanblog.com/post/284 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/rozemary.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبع رزماری گرم وخشک است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">افعال و خواص و منافع رزماری از دیدگاه طب سنتی ایران:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آشامیدن آن جهت سرفه رطوبی مزمن و آسم&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مفتح (گشاینده) سده جگر و طحال&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;تنقیه و پاکسازی ریه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;محلل ریاح&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مسکن درد جگر و دفع یرقان سوداوی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شکننده سنگ های کلیه و مثانه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;برگ آن در افعال مذکور قوی تر از سایر اجزای آن می باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مصلح رزماری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سکنجبین.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">موارد استعمال رزماری در طب جدید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از رزماری به صورت خوراکی در درمان اضطراب، سردرد، میگرن، فشارخون، نفخ و بی اشتهایی استفاده شده و به صورت موضعی به عنوان مسکن در درمان دردهای عضلانی و بیماری های روماتیسمی کاربرد دارد.</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">عوارض جانبی و مضرات رزماری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از دیدگاه طب سنتی ایران&nbsp; رزماری برای افراد دارای مزاج گرم مناسب نمی باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مصرف دارویی موضعی گیاه و یا کاربرد فرآورده های آرایشی- بهداشتی حاوی رزماری در برخی از افراد حساس&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">موجب</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ایجاد قرمزی پوست، درماتیت (التهاب پوست)، حساسیت پوستی و حساسیت نسبت به نور می شود.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">موارد احتیاط:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">رزماری در دوران بارداری، شیردهی و در بیماران صرعی بهتر است به کار نرود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">طرز نگهداری:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گیاه رزماری و روغن فرار حاصله از آن بایستی در محل خنک، ظروف دربسته و دور از نور نگهداری شود.</font></div><div><br></div><div><font size="2"><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title="">منبع</a></font></div><div><br></div> text/html 2017-10-16T11:34:37+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت آویشن http://tebsonaty.mihanblog.com/post/283 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/avishan.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خواص آویشن:</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آویشن از دیدگاه طب سنتی ایران به عنوان دارو شناخته می شود و فاقد اثرات غذایی در بدن است و مصرف زیاد و مداوم آن دارای اثرات مضر در بدن می باشد و بدون مشورت با پزشک متخصص طب سنتی نباید استفاده شود و اثرات ذیل صرفا جهت اشنایی&nbsp; آورده شده است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. طبیعت: طبیعت آویشن، گرم و خشک است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. ضد نفخ و اشتهاآور است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. پاک‌کننده ریه، معده، جگر و روده‌ها از رطوبات است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. خوردن آویشن با آب انجیر، جهت درمان برخی از انواع سرفه مفید است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. خوردن آویشن با انجیر خشک، سبب خوشرنگ شدن پوست صورت می‌گردد.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. مصرف آویشن با پنیر تازه در افراد لاغر، سبب رفع لاغری می‌شود.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. خوردن آویشن با غذاهای غلیظ که هضم سنگینی دارند، سبب بهبود هضم می‌شود.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">. آویشن به صورت دم‌کرده، جهت برطرف نمودن برخی از انواع ناراحتی‌های معده استفاده می‌شود.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">.مصرف آویشن به صورت بخور، در سرماخوردگی سبب بهبود علایم می‌گردد.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">.آویشن خلط‌آور و آنتی‌اسپاسم برونشیال است.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">.آویشن خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد انگلی دارد.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نگهداری: در ظروف دربسته و دور از نور</font></div><div><a href="http://www.tandorostan.org" target="" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-10-14T15:44:35+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت نعناع http://tebsonaty.mihanblog.com/post/282 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/mint1.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خواص نعنا:</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- گرم و خشک است</span></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- شادی آور گرم کننده وتقویت‌کننده قلب است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">-&nbsp; رقیق‌کننده خون غلیظ و حل‌کننده موادبلغمی و سوداوی می‌باشد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- گرم کننده و تقویت کننده دستگاه گوارش و به خصوص معده است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">-&nbsp; آشامیدن عصاره ی نعنا در نضج و دفع رطوبت های ریه و مجاری تنفسی مفیداست</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- جوشانده آن همراه با پرسیاوشان برای تقویت معده، از بین بردن بادهای معده و آروغ، کولیت و دفع اقسام کرم شکم مفید است</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- در خواص قوی‌تر از پونه می باشد</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- خوردن دو سه شاخه از نعنا با آب انار ترش موجب تسکین سکسکه، تهوع، استفراغ و سوءهاضمه می‌شود</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- نعنا ضد اسپاسم و ضد سرفه است&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- منتول موجود در این گیاه نوعی ضد‌عفونی‌کننده‌ی قوی است</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">مصلح:</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">مصلح آن کرفس است</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موارد منع مصرف:&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">مصرف نعنا برای افراد دچار اضطراب منع شده است. گیاه مذکور با کافور و تیمول ناسازگاری دارد</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></font><a href="http://www.tandorostan.org" target="_blank" title=""><font size="2">منبع</font></a></div> text/html 2017-06-21T13:29:19+01:00 tebsonaty.mihanblog.com مدیریت انگور http://tebsonaty.mihanblog.com/post/272 <div style="text-align: center;"><a href="http://tebsonaty.ir" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/219/656184/Angoor.jpg" alt="انگور"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">1. انگور یبوست مزاج را که امّ الامراض است برطرف مى کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">2. سوءهاضمه افرادى که به علت پرخورى معده شان ضعیف شده است، بر اثر رژیم آب انگور برطرف مى شود.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">3. پرخونى کبد را رفع مى کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">4. در بیمارانى که مبتلا به پر شدن کیسه صفرا و سنگ صفرا هستند، نتایج بسیار خوبى مى دهد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">5. در معالجه یرقان، به عنوان یک داروى مؤثر، تجویز مى شود.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">6. در ضعف قلب، که به علت بیمارى هاى کلیه پیدا مى شود، آب انگور انرژى عضلات قلب را زیاد کرده و به علت دفع مواد مضر از بدن، قلب را سبک بار مى سازد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">7. در معالجه ورم حنجره (لارنژیت)، ورم برنش ها (برنشیت) و در بهبود حالت عمومى مبتلایان به سل ریوى، و هم چنین مسلولانى که اختلالات معده و روده دارند مفید و مؤثر واقع است.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">8. در معالجه حب البلوغ (جوش جوانى)، کهیر، اگزما (که از مسمومیت روده ها به وجود مى آید) اثرات کاملا واضح دارد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">9. در بیمارى هاى ناشى از سوء تغذیه مخصوصا، رماتیسم و نقرس مفید واقع مى شود زیرا تبادلات غذایى را تقویت کرده و سوءتغذیه را برطرف مى سازد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">10. در طب کودکان، مخصوصا در موارد ضعف کلیه، ضعف کبد، ضعف بدن، کمبود بدن از ویتامین ها، فقر غذایى، نتایج بسیار خوب داده است.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">11. اسید اوریک و اورات ها را از بدن دفع مى کند، بنابراین، از یک سو، خون را تصفیه و غلظت و تیرگى هاى رنگ آن را برطرف مى کند و از سوى دیگر، میزان قلیاى خون و مایعات بدن را زیاد کرده و در حفظ جوانى، شادابى و جلوگیرى از خمودگی و پیرى تأثیر مى گذارد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">12. آب انگور یکى از مقوى ترین غذاها و بهترین مرمت کننده اعضاى بدن است و از حیث تولید انرژى در بدن بسیار قابل توجه است، به طورى که یک لیتر آب انگور 900 کالرى حرارت تولید مى کند، حال آنکه یک کیلو سیب زمینى 660 کالرى و یک لیتر شیر 700 کالرى حرارت ایجاد مى کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">13. آنهایی که معده ضعیف دارند باید انگور را بدون پوست بخورند زیرا پوست آن دیر هضم است و موجب دل درد ، نفخ و عوارض دیگر می گردد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">14.انگور خواص ضدپیری دارد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">15.آنتی اکسیدان های موحود در آب انگور، سلول های تخریب شده را ترمیم کرده و همچنین از تخریب بیشتر آنها جلوگیری می کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">16.آنتی اکسیدان های موجود در آب انگور می تواند از پیر شدن و بیماری های مرتبط با آن مثل آلزایمر جلوگیری کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">17.آنتی اکسیدان های موجود در آب انگور سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">احتیاط در مصرف انگور:</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">انگور باوجود خاصیت های مهمى که از نظر درمان بیمارى ها دارد و ما آن ها را قبلا ذکر کردیم، داراى یک ضرر هم هست، و آن اینکه افراط در خوردن آن کبد را خسته مى کند و به اعمال حیاتى آن لطمه مى زند و علت آن هم عمل قندسازى کبد است و چون انگور مواد قندى زیاد دارد اگر در مصرف آن افراط شود در تنظیم عمل قندسازى کبد ممکن است اختلالى پیش آید و اگر افراط نشود و به مقدار کم خورده شود، نتایج مثبت و فواید مطلوب آن بروز خواهد کرد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">براى دفع این ضرر، متخصصان کنونى تغذیه دستورى جز این نداده اند که باید در مصرف طولانى انگور قدرى احتیاط شود و معالجه به طور تدریجى و ملایم صورت گیرد تا کبد خسته نشود.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">منبع&nbsp;<a href="http://tim.ir/" target="_blank" title="">+</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://namnak.com" target="_blank" title="" style="text-align: center;">+</a></font></div></div>